صید ماهی

  • میگو

    بهترین کشور ها جهت صادرات انواع ماهی و میگو جنوب کجاها هستند ؟ روسیه – قزاقستان – اوکراین – هنگ…

    نمایش بیشتر
  • ماهی

    در طول تاریخ همواره ماهی به عنوان یک منبع خوراکی برای انسان اهمیت داشته‌است؛ اهمیت پروتئین ماهی چه بدست آمده از راه…

    نمایش بیشتر
Close