مصالح ساختمانی

  • میلگرد

    میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پائین آن مورد استفاده قرار میگیرد. فولادی که…

    نمایش بیشتر
  • پروفیل

    پروفیل چیست؟   1. تعریف پروفیل: معنای پروفیل از نظر لغوی یعنی ثابت بودن مقطع در طولی معین   2.…

    نمایش بیشتر
Close