شکر

معرفی انواع شکر

معرفی انواع شکر

معرفی انواع شکر

شکر تصفیه شده REFINED SUGAR

این نوع شکر، شکری است که از مراحل سانتریفوژ و تصفیه میگذرد و در حقیقت همان شکر خالص و سفید متبلور معمولی است

که مورد تقاضای عموم میباشد.از نظر اندازه دانههای آن به شکر درشت، خیلی درشت، معمولی و نرم و خیلی نرم تقسیمبندی میگردد.

شکر دوبار تصفیه شده DOUBLE REFINED SUGAR

این نوع شکر، شکری است که در اثر گذشتن از مراحل تصفیه اضافی، کاملاً خالص میگردد.

این محصول را اکثراً برای مصارف محدود و دارویی تولید میکنند.

شکر خام RAW SUGAR

این نوع شکر، شکری است که هنوز قابل مصرف نشده و قشری از ملاس و رطوبت دانههای این نوع شکر را پوشانده است

به عبارت دیگر قبل از تصفیه و سفید شدن شکر،اصطلاح شکر خام برای آن مورد استفاده قرار میگیرد و کشورهای صادر کننده

اکثراً شکر را بصورت خام صادر میکنند.

شکر متبلور تصفیه نشده UNREFINED CRYSTAL SUGAR

این نوع شکر، به شکری اطلاق میگردد که بصورت خام از دستگاههای گریز از مرکز یا سانتریفوژ گذشته و مقداری

از مواد مایع آن جدا گشته،بطوری که مواد اضافی آن حدود 20 درصد باشد. شکر زرد و شکر سرخ از این ردیف شکرها میباشند.

شکر سانتریفوژ شده CENTRIFUGAL SUGAR

این نوع شکر در واقع همان شکر متبلور یا کریستالیزه شده میباشد که میتواند خام یا تصفیه شده (سفید) باشد

که از دستگاه سانتریفوژ گذشته باشد.

شربت سانتریفوژ نشده NON CENTRIFUGAL

به مجموع شربت، شکر و ملاس قبل از مرحله کریستالیزه شدن، شکر غیره سانتریفوژ میگویند.

این نوع شکر در بعضی از مناطق عقب افتاده نیشکر خیز هنوزتولید و به مصرف میرسد.

شکر مایع LIQUID SUGAR

شکر مایع، محلول شکری است که غلظت آن نزدیک به هشتاد درصد باشد. قندهای این مایع را معمولاً قندهای 6 کربنه (اینورت)

که قابلیت کریستالیزه شدن را ندارند نظیر گلوکز،فروکتوز و غیره تشکیل میدهند. این محصول بیشتر در صنایع غذایی

و نوشابه سازی به مصرف میرسد.

قند (LUMP SUGAR)

قند شکر فشرده است که به صورت حبه یا کلوخه (کله) بوسیله کارخانههای قند یا شکر مستقیماً تولید میشود و یا

شکر تولیدی را بعداً بصورت قند درمیآورند.

ملاس MOLASSES

محصولی است که پس از گرفتن کریستال شکر از عصاره نیشکر و چغندر بصورت شیره غلیظ قهوهای رنگ باقی میماند.

ملاس حاوی 50 درصد شکر میباشد و لذاکارخانه هایی که دارای دستگاههای قندگیری از ملاس میباشند،

توان استخراج حداقل 35 درصد از این شکر را دارا میباشند. لازم به ذکر است که شکر موجود در ملاس

با روشهای متعارف استخراج شکر از نیشکر یا چغندر، قابل استخراج نمیباشد.

شکر کاراملیزه CARAMELISED SUGAR

شکر در حرارت بالا (حدود 220 درجه) و در غیاب رطوبت، کارامله میگردد. بنابراین در صنعت شکلات سازی،

ترکیب شکر سفید و شکر کارامل شده واسانس را که دارای مصارف خاص در صنعت شکلات سازی و غیره میباشد، شکر کاراملیزه مینامند.

شکر پودری Powder Sugar

شکر پودری در حقیقت همان شکر معمولی است که به منظور کاهش اندازه دانهبندی آن با استفاده از آسیاب به شکل پودر مبدل میگردد.

مورد استفاده شکر پودری در محصولات غذایی مانند بیسکویتها، کیکها، شیرینیجات و غیره میباشد که بدین ترتیب

ازحس شدن دانههای شکر زیر دندان جلوگیری بعمل میآید.

برچسب
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close